Påbygg og takløft

Tømrermester Torstein Lium er ett Bygg og Tømrermesterfirma som hovedsakelig tar oppdrag i Bærum. Utfører alle typer arbeider som påbygg / takløft / nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Påbygg og takløft er vår spesialitet
Vi har værbeskyttelsestak som monteres før rivearbeider igangsettes. Dette sikrer eksisterende og nytt bygg mot fukt.
Med et tørt bygg er mulighetene for soppdannelse ikke til stede eller kraftig redusert.
I et tørt bygg er grunnlaget for å skape et godt inneklima i det ferdige bygget det beste.
Vi tilbyr en ”komplett pakke» hvor alle fag er inkludert.
De aller fleste oppdrag utføres etter en på forhånd avtalt pris.
Bedriften er medlem i Bærum Håndverksforening og i Byggmesterforbundet Oslo hvor jeg sitter i styret.

Sentral godkjenning
Foretaket er sentralt godkjent innenfor følgende 5 godkjenningsområder :
Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
Ansvarlig utførende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1
Ansvarlig kontrollerende for utføring av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 1.
Foretaket utfører arbeider med egne ressurser innenfor følgende arbeidsområder: Byggeteknikk, Tømrerarbeider, Ventilasjon og klimateknikk.

HMS
Det legges vekt på at helse miljø og sikkerhet er viktig.
Målsetning: det skal ikke være fravær som skyldes at det ikke er tatt hensyn til HMS.

Kvalitet
Det blir lagt stor vekt på at arbeidet utføres etter beste håndverksmessige kvalitet.