Dette er oss

Tømrermester Torstein Lium er et Bygg og Tømrermesterfirma som hovedsakelig tar oppdrag i Bærum. Utfører alle typer arbeider som påbygg / takløft / nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Jeg begynte hos Byggmester Andreas Andenæs i 1980. Gikk opp til svenneprøven hos han i 1985. Fikk tildelt Mesterbrev i 1993 og har siden det arbeidet innenfor byggfag.

Torstein Lium

 

 

.

.

.

.

.

.

.