Tømrermester Torstein LiumDette er oss
Tømrermester Torstein Lium er ett Bygg og Tømrermesterfirma som hovedsakelig tar oppdrag i  Bærum. Utfører alle typer arbeider som påbygg / takløft / nybygg, tilbygg og rehabilitering.

Jeg begynte hos Byggmester Andreas Andenæs i 1980. Gikk opp til svenneprøven hos han i 1985. Fikk tildelt Mesterbrev i 1993 og har siden det arbeidet innenfor byggfag.Torstein Lium

Tømrermester Torstein Lium, Sykehusveien 12a, 1346 Gjettum. tlf 91 345 780 - epost post@torsteinlium.no