Referanser

Oversikt over noen referanser for Tømrermester Torstein Lium:

Ulf og May Liss Larsen 932 20 346/934 03 836
Gjettumkollen 12D
1346 Gjettum

Espen Frøysa 901 58 208/67 41 12 30
Gjettumkollen 20F
1346 Gjettum

Bibbi og Mikael Øvergård, 95 12 97 54/67 53 10 20 Landsbyarkitektene
Tveterveien 53
1344 Haslum

Bjørn Aulie 470 69 894/67 13 19 99
Horniveien 125
1349 Vøyenenga

Tone & Ola Berntsen 90 08 19 02/67 13 76 67
Kirkerudkleiva 17
1339 Vøyenenga

Bjørn Hopland 90 17 35 24
Hvitveisstien 10
1346 Gjettum

Marianne Høe, 67 55 00 71/90 72 39 23
Indigo arkitekter
Gjettumv. 121 C
1346 Gjettum

Gry Gjelsvik 90 63 60 26
Ståvikroken 3
1349 Vøyenenga

Ståle Stein Berg 47 25 43 95
Kirkeveien 86
1344 Haslum

Finn Fjeld 67 12 41 53
Storengveien 26
1358 Jar

Marit Eriksen 67 13 83 93
Ståvikroken 10
1349 Vøyenenga

Elisabeth Walter 66 79 57 02
Undelstadveien 116
1387 Asker

Elisabeth Hestnæs 97 73 67 82
Hjortehagen 48
1300 Sandvika

Unni og Geir Mathisen 67 15 30 74/95 76 58 31
Hjortehagen 52
1300 Sandvika

Cesilie Stray 67 14 83 43/97 70 08 02
Fossumhavene 62
1359 Eiksmarka

Gjettumkollen Boligsameie
V/ Terje Finstad 92 42 11 53/67 54 62 20
Gjettumkollen 22, 1346 Gjettum

Anne Kjersti og Bjørn Bjørnson 90 86 18 36/95 82 73 58
Ørneveien 7
1357 Bekkestua

Petter Berntsen 93 46 61 14/22 30 84 20
Jenshaugveien 23
1363 Høvik

Vera & Freddi Hørven 66 78 41 18
Østhellinga 4
1388 Borgen

Annika Nordstrand 67 14 12 37/41 30 48 94
Fossumhavene 43
1359 Eiksmarka

Bente & Bent Gjøstøl 67 13 97 96
Teiebærstien 15
1349 Rykkinn

Trond Sivertsen 67 53 44 58
Festningsvein 19
1368 Stabekk

Wenche & Bård Ertzaas Granøien 468 86 129/67 56 04 49
Toppenhaugberget 6
1353 Bærums Verk